Skip to content

Ny verktyg nya möjligheter…

maj 11, 2012

Jag jobbar som modersmålslärare i arabiska sedan 2005. Jag har alltid varit intresserad av IT och hur man kan använda IT i undervisningen. Vi bor här och nu, och som lärare måste jag ta hänsyn till utvecklingen som sker…Surf och läsplattor börjar blir mer och mer populära. Det är alltid för och nackdelar med allt. Men att använda lärplattor i undervisning är en av de medel som läraren kan använda. Jag började använda Ipad i min undervisning i höstas. Jag kommer att skriva mer om mina erfarenheter av att använda Ipads i modersmålsundervisning, arabiska språket.

Med det nya verktyget öppnades flera möjligheter för mig och för eleverna. Det blir mycket lättare att hålla kontakten med föräldrar och elever, lektionen blir mer rolig och eleverna får möjligheter att produdecera och kommunicera med andra. Det blir lättare att dokumentera och synliggöra elevernas lärande. Ipads är en av de medel som kan användas i undervisningen men när man ska använda den ska man tänka på följande:

VAD? HUR? OCH VARFÖR?

Annonser

Syftet med modersmålsundervisning

maj 9, 2012

Vad är syftet med modersmålsundervisning? Varför är modersmålet viktigt?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets bety­ delse för det egna lärandet i olika skolämnen.

För att veta mer om syftet och innehållet kan läsa
här

Mitt första försök…

maj 8, 2012

Hej till alla!

Det här är mitt första blogg. Jag har inte bloggat förut men nu är det dags tycker jag. I bloggen kommer jag att skriva mycket om hur vi kan använda Ipads i modersmålsundervisning. Jag kommer att ge tips om olika appar och hur man kan använda de olika appar i undervisningen. Jag tar gärna emot förslag och kommentarer.